Název projektu: Vývoj a výzkum mobilní sběrné stanice mléka s přenosem dat na internetový server a s aukčním portálem

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015693

 

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Cílem projektu je vyvinout, navrhnout a ověřit snadno umístitelnou a následně i přemístitelnou stanici pro sběr mléka s přenosem dat na internetový server a s aukčním portálem.

Výstupy projektu budou

1) průtočný pasterizér (bez nutnosti potřeby vody) – prototyp

2) kontejnerová technologie sběrné stanice – výstup uskladnění pomocí mrazících boxů – prototyp

3) kontejnerová technologie sběrné stanice – výstup sýrařský kotel – prototyp

4) software pro prodej mléka, monitoring stavu stanice a správy stanice – software

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

ecoMILK Station M/C

Stanice ecoMILK  je ideální zařízení pro základní zpracování a uskladnění mléka přijatého od pastevců ve vzdálených oblastech, odkud je nemožné čerstvé mléko dovézt včas do mlékáren k dalšímu zpracování. 

Kontejnerová stanice pro sběr a zpracovaní mléka

Stanice ecoMILK  je ideální zařízení pro základní zpracování a uskladnění mléka přijatého od pastevců ve vzdálených oblastech, odkud je nemožné čerstvé mléko dovézt včas do mlékáren k dalšímu zpracování. Zařízení dokáže přijaté mléko rychle a šetrně pasterizovat a uskladnit v chladícím tanku (varianta M) kde je připraveno k přečerpání do přistavené cisterny, nebo je možné z mléka odebrat tvaroh který je následně zamražen a uskladněn v mrazícím boxu. Stanice je vybavena GSM modemem určeným k odesílání dat na server ecoMILK BANK.

Vybavení stanic a jejich možnosti vylepšení

solární panely

Stanice může být volitelně osazena solárními panely které zajistí provoz I bez připojení na elektrickou síť. Výkon panelů je 5kWh a pro celodenní provoz stanice je potřeba celkem 20kW elektrické energie hlavně na dohřátí vody v zásobníku. Elektřina je přes den ukládána do instalovaných baterií, které zajišťují provoz chladicích zařízení a výpočetní techniky. Součástí solárního systému je i záložní diesel agregát pro provoz ve dnech bez svitu slunce.

 

 

vybavení stanice

Pasterizaci zajišťuje stroj ecoPASTO o výkonu 500L/hodinu s integrovaným zásobníkem na teplou vodu. Součástí stanice je I malá laboratoř s počítačem pro záznam dat z provozu stanice a automatický řídící systém zajišťující běžný provoz vybavení stanice. U stanice M je instalován chladící tank o objemu 1000L a u stanice C je použit sýrařský kotel a mrazící box.

 

Varianty stanic a jejich parametry

Stanice typu - M

Varianta M je určena pro sběr, rychlou pasterizaci a uskladnění mléka v chladícím tanku. Takto uskladněné mléko je možné odčerpat do přistavené cisterny a odvézt do mlékárny na další zpracování.

Kapacita chladícího tanku je 1000L a může být naplněn a odčerpán až dvakrát denně, z čehož vyplívá maximální kapacita stanice až 2000L mléka za den.

 

Stanice typu - C

Varianta C přijaté mléko rychle pasterizuje a potom z něj odebírá tvaroh, který je pak zamražen a uskladněn v mrazícím boxu . Takto zamražený tvaroh může zůstat uskladněn I několik měsíců a jeho převoz do mlékárny na další zpracování je velice jednoduchý. Denní kapacita stanice je 2000L mléka z čehož je vyrobeno 200Kg tvarohu. Přistavený chladící box má kapacitu 1000Ks, takže je možné skladovat výrobek až 5 dnů. Zbytek z procesu, tedy syrovátka je dále využívána jako doplněk ke krmení dobytka.

 

Parametry

ecoMILK STATION M

ecoMILK STATION C

Výstupní produkt

Pasterované mléko

Tvaroh

Teplota pasterizace

        Max 75°C / 45sec 

Denní produkce

1000L 2x denně

500Kg

Solární panely

             Na objednání

Denní spotřeba el. Energie

                     20kW

Automatický řídící systém s GSM modulem

Ano

           Ano

Pro více informací o pasterizéru