Aprol

Aplikace pro řízení procesů sahají od malých laboratorních automatizačních systémů až po velké závody. Systém řízení procesů, který nabízí B&R, nabízí výrazné možnosti škálování, které umožňují pokrýt všechny oblasti aplikace. Poskytuje také podporu systémovým integrátorům a operátorům po celou dobu životnosti systému – od plánování, vytváření a konfigurace knihoven až po uvedení do provozu a provoz. Hladká integrace a intuitivní provoz zkracují časy instalace a zajišťují nejvyšší úroveň produktivity stroje a systému a zároveň poskytují flexibilitu při změně produktu.

Princip Aprol systému

Klíčové vlastnosti

Systému Aprol

Efektivní kontrola výroby

Vyšší kvalita výroby

Vylepšená kontrola energie

On-line analizace chyb výroby

Rozšiřující infomrace

o Aprol systému

Standardizované systémové komponenty vyvinuté pomocí objektivě orientovaného programovacího jazyka umožnují ovládat celé systémy. Díky tomu se snižuje čas i náklady na uvedení do provozu. Centralizovaná správa projektů umožnuje velice efektivní a snadnou údržbu celých systémů. Celý systém je taky velice zabezpečený.

Automatizace výroby zahrnuje například automatizaci montážních linek, to můžeme využít například v automobilovém nebo potravinovém průmyslu. Centralizované získávání dat z každého modulu ve výrobní lince umožňuje komplexní on-line kontrolu výkonu. Lze také sledovat tok materiálu nebo také bezproblémové sledování každého dokončeného výrobního kroku.

Zcela integrovaný systém řízení procesů výrazně snižuje množství inženýrství na jedné straně a zárověň snižuje náklady na provoz a údržbu během celého životního cyklu systému na straně druhé. Integrovaný systém pro správu verzí urychluje validaci systému. Integrované poplachové a trendové systémy zajišťují úplnou transparentnost bez nutnosti dalších nákladných expertních systémů.

Centralizované získávání dat ze strojů a zařízení pomocí standartních protokolů umožnuje komplexní on-line sledování výkonu a vizualizaci. Konzistentní archivace zajišťuje dluhodobou dokumentaci a kontrolu kvality. Integrované standartní zprávy jsou základem pro pohodlnou a podrobnou analýzu všech procesních dat pro trvalé zlepšování výrobních procesů.

Integrované moduly pro měření energie dodávají všechny elektrické hodnoty a údaje o zabezpečování kvality. Data jsou shromažďována ze všech zdrojů energie (zemní plyn, ropa, atd.), Aby bylo zajištěno úplné a automatické shromažďování veškeré spotřeby energie. Systémy řízení energie definované v ISO 50001 lze snadno implementovat pomocí měření a zobrazování údajů o spotřebě a nákladech. Historická data umožňují podrobnou analýzu spotřeby energie, což usnadňuje identifikaci příčiny a následku.

Online měření vibrací integrovaných v I/O modulech umožňuje identifikovat mechanický stav stroje a umožnuje včasné rozpoznání snížení výkonu, aby bylo možné zabránit vážnému poškození. Prediktivní údržba založená na podmínkách snižuje počet nepředvídaných výpadků, čímž udržuje náklady spojené s opravami na absolutním minimu.

Je možné regulovat několik vzájemně závislých fyzických hodnot současně, protože prediktivní model využívá modely skutečného procesu. Operátoři mohou optimálně kompenzovat poruchy a optimalizovat velikost systémových komponent. K optimalizaci propustnosti a maximalizaci účinnosti lze použít pokročilé řídící moduly procesu.

Centralizované získávání dat ze strojů a systémů umožnuje komplexní sledování výkonu a vizualizaci. Dlouhodobá archivace zajišťuje schopnost posoudit kvalitu výrobního procesu. Integrované sestavy poskytují podrobnou analýzu všech procesních dat za účelem optimalizace výrobních procesů. Kombinované zobrazovaní probíhajících dat, alarmů a událostí v TrendViewer usnadňuje sledování příčiny a následku.